Sol de 490m2 en carretera de vic, 146, en Manresa, Barcelona

8243, Manresa, Barcelona
225.000€ 490m2 | 459€/m2

Descripció

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SU Sòl urbà 460,07 m2 QUALIFICACIÓ DEL SÒL 1.3 Zona residencial Ordenació tancada 460,07 m2 Condicions d`ús: Habitatge unifamiliar amb condicions, habitatge plurifamiliar amb condicions, habitatge turístic, residencial especial, hoteler, apartament turístic, comercial petit, comercial mitjà i gran, comercial singular, oficines i serveis, restauració, recreatiu amb condicions, estacions de servei en la modalitat de càrrega elèctrica, serveis funeraris sense incineració, indústria artesanal, indústria urbana, magatzem amb condicions, tallers de reparació de vehicles amb condicions, gestió de residus amb condicions, tecnològic, aparcament, educatiu, esportiu, sanitari assistencial, cultural i associatiu, religiós, agrícola, serveis tècnics i mediambientals, serveis públics, instal·lacions ràdiocomunicació, instal·lacions solars. Tipus d`edificació: en relació amb el carrer NOMBRE DE PLANTES B4 Planta baixa i quatre plantes pis 252,75 m2 BJ Planta baixa amb coberta enjardinada 207,32 m2


Ref. V0433 - Preu: 225.000€

Caracteristiques

 • Prop restaurants
 • Carretera
 • Supermercats
 • Centres ensenyament i llars d'infants
 • Farmàcia
 • Centres sanitaris
 • Amplada 13
 • Profunditat 30

 • Orientació: Oest
 • Qualificació urbana: Densificación urbana intensiva
 • Grau urbanització: Alt
 • Alt màx edificable: 13.00

Cargando datos. Un momento, por favor...